فیلم‌های راه یافته به بخش مستند دومین جشنواره فیلم سلامت اعلام شدند.