یک منبع آکاه از دستگیری 2 فرد مسلح در مسیر کرمانشاه به ایلام خبر داد.