منابع خبری از کناره‌گیری مدیر ارتباطات کاخ سفید از سمت خود خبر دادند.