به تازگی زوایای جدیدی از مشکلات مالی در فدراسیون فوتبال کشف شده که می تواند دردسرهای جدیدی برای این فدراسیون ایجاد کند.