ورود یک عنکبوت غول‌پیکر به خانه یک زوج استرالیایی، موجب وحشت فراوان آنها شد.