کمیته قضایی سنای آمریکا رسما «پال منافورت» را برای شهادت در رابطه با پرونده روسیه احضار کرد.