منابع آمریکایی و کره‌جنوبی از احتمال انجام یک آزمایش موشکی جدید از سوی پیونگ‌یانگ تا چند روز آینده خبر دادند.